Съществуват ли още съмнения дали нло са мит или реалност?

Повече от половината от хората в най-развитите страни на Земята определено вярват и са убедени в съществуването на извънземните посетители. Оказва се, че колкото човек е по-информиран по този въпрос, толкова убеждението му е по-силно в гореизложената теза. За съжаление обаче поради информационното затъмнение в тази област и поради липсата на достатъчен интерес много от учените по света, уповавайки се на остарели научни парадигми, са склонни да отрекат или да омаловажат темата за НЛО. Понякога дори авторитетът на тези хора в обществото се използва умишлено от определени среди, за да се всяват допълнителни съмнения в редиците на вярващите. Голяма вреда при изясняването на проблема нанасят и някои хора, които търсят евтина сензация и умишлено създават фалшификати по тази тема, като се опитват да заблудят обществото. Много от хората, които пък действително са наблюдавали подобни обекти, са склонни да хиперболизират своите преживявания и често доста изкривяват действителната картина на нещата. Шепата хора, които притежават достоверна и точна информация по въпроса, мълчат като риби поради разбираеми съображения. Все пак поради големите трудности, свързани с опазването на подобна тайна, от тези среди макар и рядко изтича достоверна информация по въпроса.

Общо взето, по отношението към разглеждането на проблема НЛО човешкото общество се оказва разделено на определени информационни нива. На най-високото ниво на върха на пирамидата се намират съвременните жреци - групи от учени, работещи в най-секретните лаборатории на големите държави, за чиито разработки се влагат стотици милиарди долари. Наред с тях на същото ниво могат да се поставят определени хора от ръководството на тези страни. Подобно на египетските жреци тези хора държат в ръцете си върховете на човешкото познание във фундаменталните и приложните науки. Наред с това тези хора държат и ключовете към комуникациите с представителите на високоразвитите цивилизации, които посещават планетата ни. На това равнище отговорът на въпроса, дали НЛО са мит или реалност, е пределно ясен и еднозначен.

Повечето от хората в страните по света са с конвенционален начин на възприемане на действителността. Тези хора нямат достъп до висшите технологии и последните разработки във фундаменталните и приложните науки. Образованието, което са получили някои от тях в университетите по фундаменталните области, с малки изключения е на равнището на науката отпреди 50 години. Що се отнася до приложните науки, там изоставането е средно с около двадесет години.

Масовите медии, като телевизия, радио и преса, поднасят от време на време на хората от това равнище информации от рода на факти, засягащи отделни наблюдения на НЛО или някои научни постижения. Така например от милионите снимки, получени от изстреляните космически кораби и сонди, се публикуват само няколко. Друг е въпросът, дали те са най-интересните. Съвсем закономерно е при такова равнище на информираност хората да си задават въпроса, дали НЛО са мит или реалност.

Все пак трябва да се има предвид, че информационните и интелектуалните нива не бива да се свързват с духовното и нравственото развитие на отделните хора. Човек от по-ниските нива на информираност може да стои в духовно и нравствено отношение на много по-високо равнище от редица индивиди от по-високите информационни нива. В това отношение се наблюдава определен парадокс.

Погледнато ретроспективно, човечеството през последните хилядолетия почти не е мръднало напред в духовното си и нравственото си развитие. Научно-техническата революция, на която сме свидетели, само е увеличила пропастта между правоимащите и безправните, между знаещите и незнаещите.

Все пак остава надеждата, че здравият разум ще надделее и човечеството макар и много трудно ще успее да се справи с нововъзникналите големи противоречия. Не бива да забравяме, че за лошо или добро възможностите на хората, взети като цяло, нарастват с всеки изминат ден. Това, което вчера е било само фантастика, днес е вече реалност. Нима фантастиката на Жул Верн, свързана с полетите до Луната и подводните пътешествия, не се е превърнала в голямата си част в днешна реалност. Какво пречи да се приеме тогава, че "машината на времето" от фантастиката на Хърбърт Уелс, който е почти съвременник на Жул Верн, няма да се превърне ако не днес, то утре в реалност за повечето от хората.

От тази гледна точка съзнанието на Хомо сапиенс трябва да става все по-гъвкаво и по-бързо приспособимо към новите реалности, ако иска да бъде в крак с времето, още повече, че под формата на различни феномени като НЛО бъдещето чука на вратата на настоящето.