НЛО

НЛО или неидентифициран летящ обект е термин, с който се означава всеки летящ обект, който не може да бъде непосредствено идентифициран при неговото наблюдение с познати физични, химични и метеорологични явления, нито с позната земна техника. Голяма част от наблюденията намират разумно обяснение след внимателно изучаване на фактите. За останалите се предлагат различни хипотези като най-популярната от тях е, че са резултат от дейността на извънземни цивилизации. Науката, изучаваща НЛО, се нарича уфология.

Произход на термина

Словосъчетанието "неидентифициран летящ обект" е буквален превод от английски на термина „Unidentified flying object“ (съкратена форма UFO). За произхода на самото английско наименование има известни спорове. Предполага се, че терминът е въведен от първият ръководител на проекта "Синя книга" Капитан Едуард Дж. Рупелт някъде между 1951 и 1953. Съществуват обаче и твърдения, че името НЛО е използвано в доклад на военновъздушните сили на САЩ поне две години по-рано [1]. През 80-те години на 20 век за обозначавание на явлението вместо термина НЛО се употребяват и "Аномални явления" (АЯ) и "Аномални явления в атмосферата" (ААЯ) [2]. Друго популярно наименование на явлението е "летящи чинии".

История

Запазени са писмени свидетелства и фолклорни разкази за необичайни въздушни феномени още от древността. Много от тези случаи могат да бъдат обяснени с обичайни природни явления, непознати за тогавашния наблюдател като комети, блестящи метеори, една или повече от петте планети видими с невъоръжено око, пресичане на пътищата на две планети, кълбовидни мълнии, миражи и други метерологични авления. Все пак съществува малък брой случаи, които все още не намират рационално обяснение:

  • По време на управлението на фараон Тутмос III около 1450 пр. н.е., има описание на наблюдавани няколко дни “огнени кръгове” по-светли от слънцето и с големина от около 5 метра. Накрая те изчезнали, като се издигнали по-високо в небето.
  • През 99 г. пр. н.е. римският автор Julius Obsequens пише за кръгъл обект, подобен на сфера, да се придвижва от запад на изток.
  • Някои смятат, че описаната в Библията история с пророк Иезекил представлява близка среща с НЛО.

 

Събитието в Нюрнберг

  • На 24 септември, 1235, генерал Куджо Йорицуне и армията му наблюдават неидентифицирани сфери от светлина, които летели в променливи курсове в нощното небе близо до Киото. Съвтениците на генерала му казали да не се притеснява — просто вятърът карал звездите да се люлеят.
  • На 14 април 1561 небето над Нюрнберг, Германия според очевидци било пълно с множество летящи обекти, които изглежда водели въздушни битки. Били видени малки сфери, които излизали от по-големи цилиндри.


Тези наблюдения обикновено са били смятани за свръхестествени поличби, ангели, и други религиозни предзнаменования. Някои модерни изследователи ги смятат за древния еквивалент на днашните съобщения за НЛО.