Психологични експерименти, провеждани от екипажите на нло върху хора

Психологичното въздействие върху хората от страна на извънземните представители от НЛО вероятно се извършва в няколко плоскости. От една страна, това са предполагаемите договорености с управляващите среди на великите сили и контактите с водещи учени от секретни лаборатории, които се държат в пълна тайна, а от друга, е прякото изучаване на човешката психика чрез извършване на различни опити, експерименти и тестове над хора. За тази цел се извършват демонстративни кацания пред индивиди от различни социални групи, като при това се избират представители на различна възраст. Изучават се граничните адаптационни възможности на човека както във физически и физиологичен план, така и в психологичен. Публикуваните данни и изградената статистика на тяхна база е достатъчно красноречива в това отношение, физическият и физиологичният облик на човека се изучава вероятно при така наречените срещи от IV вид, при които извънземните отвличат и изследват хора на борда на НЛО.

От някои случаи, добили популярност, следва, че при подобни изследвания понякога се извлича паметта от мозъка на човека със специален скенер и след това отново се възстановява, често с прибавяне на нов елемент в нея. Нерядко през едната ноздра на носа на отвлечения се вкарва миниатюрен предавател, представляващ топче с диаметър 3 мм, чрез което се проследява животът на човека за продължителен период от време. Понякога това проследяване може да засегне няколко последователни поколения. Чрез него се разглежда усъвършенстването на мозъчната дейност при човека. Съществуват сведения за няколко случая на генетични експерименти, чрез които пришълците се стремят да създадат хибриден квазичовешки вид. При тези експерименти върху коремната област на отвлечените жени остават нерядко следи като от лека хирургична интервенция.

При отвличането на хора от НЛО често са регистрирани експерименти по изследване на възможностите на човека да пътува във времето и пространството на борда на летящите дискове. Тези пътешествия се извършват обикновено до близки планетни бази на извънземните, отстоящи на няколко светлинни години от Земята. Според някои публикации, част от отвлечените остават да живеят на тези бази, а други се връщат обратно, като от паметта им се изличава споменът за пътуването.

Той може да се възстанови само ако отвлечените бъдат подложени на дълбока регресивна хипноза.
При констатираните психологични експерименти на извънземните вероятно се изучават телепатичните възможности на хората по време на сън. Явленията от рода на полтъргайст служат може би за изучаване на емоционалните състояния на хората от страна на извънземните.

Например максималното чувство на страх, което може да изпита даден човек, както и възможността да реагира адекватно на неадекватни прояви. Тези експерименти вероятно се провеждат от разстояние от борда на НЛО, висящ близо до мястото на живеене на изследвания обект.

В случаите, свързани с поява на полтъргайст, явления от рода на летящи предмети вероятно се предизвикват чрез хронално модулирани по специален начин лъчи, излъчвани от борда на НЛО. Тези лъчи имат специални свойства. От редица свидетели е констатирано, че те могат да се начупват по протежение на разпространението си, неподчинявайки се на познатите ни закони от геометричната оптика.

Освен това те притежават относително висока плътност, която може да се изменя по протежение на лъча. С подобен лъч вероятно може да се въздейства избирателно върху всяка точка от пространството или даден предмет, включително механично.

Съществуват редица случаи на подобно въздействие. През юни 1972 г. в град Логроние във Франция яйцевиден светещ обект с диаметър около 50 см безшумно влетял през отворения прозорец в стаята на млад семинарист. Обектът с метален блясък по повърхността увиснал на 40 см от пода и от него бавно изпълзял тънък лъч, който два пъти се докоснал до работещия транзистор, от което последният се заклатил. След това този лъч като че ли се свил, протегнал се към касетофона и се докоснал до него, след което бавно се прибрал в обекта, който моментално излетял обратно през прозореца.

Използвайки специалните свойства на лъчите, които притежават, извънземните екипажи неведнъж са провеждали демонстрации пред хората - вероятно с цел да изследват реакциите на последните, създавайки необикновени от гледна точка на мисленето на съвременния човек светлинни феномени. По този начин може би те са изследвали динамичния стереотип и инертността на човешкото възприемане. Подобни демонстрации са били наблюдавани по целия свят.

През август 1978 г. група офицери от Санкт-Петербургския военен окръг пътували в кола към Москва. На 12 км от град Калинин те забелязали в небето висящ неподвижно дисковиден обект. От обекта излизали настрани две огънати светещи дъги, краищата на които се докосвали една до друга, образувайки по този начин нещо като огромна светеща елипса. Няколко минути по-късно дисковидният обект се издигнал вертикално нагоре и изчезнал от погледите на офицерите, но светещите дъги останали на мястото си още известно време.

Няколко дни по-късно при полет над Мурманска област на височина около 9 км членовете на екипажа на самолет Ту-134 видели пред себе си по курса на височина около 20 км висящ дисковиден обект с точни очертания, който вибрирал. Внезапно от едната страна на обекта започнали да се подават един срещу друг два огънати лъча, прилични на клещи. След малко краищата на тези лъчи се съединили, а на мястото на съединяването избухнало ярко светещо кълбо, което след 4 минути изчезнало заедно с останалите лъчи.

През май 1986 г. в Санкт-Петербург в пет часа сутринта шофьор, возещ в автобуса си шестима други шофьори по Кировския мост през река Нева, наблюдавали над "финландската гара" ярък лъч с изумруденозелен цвят, насочен от небето към земята. Този лъч неочаквано се огънал, след което някакъв обект с четири отвърстия се отделил от началото на лъча и рязко полетял нагоре.

Необикновените свойства на лъчите в гореописаните случаи вероятно се дължат на факта, че последните са хронално модулирани* (За улесняване на читателите оттук нататък непознатите термини са обяснени в специален речник в края на книгата. - Бележка на редактора).

Основното свойство на хронално модулираните лъчи е, че отделните фотони на лъча биха могли да се модулират избирателно чрез трансфазерна* матрица, при което се създава бягаща прецесионна* вълна около центъра на светлинния сноп. Този сноп в основата си обикновено е с диаметър около 5 метра, а скоростта на прецесионната възбуждаща вълна е близка до хармонична на скоростта на светлината.

Според направената хипотеза при различни скорости на възбуждане и поява на високоенергетична хармонична вълна, ротираща със скорост, съвсем близка до скоростта на светлината, различните части от лъча могат да се модулират избирателно, така че електромагнитното време в тях да протича с различна скорост. Като резултат от това скоростта на преминаващите фотони през тези части би била различна, а оттам и показателят на пречупване на светлината в тези части би бил различен.

Вследствие на тези процеси всеки външен наблюдател би наблюдавал изкривяване на светлинния лъч в пространството.
В случая модулираното изкривяване на четвъртото измерение нарушава общоприетите закони на геометричната оптика в тримерното пространство, с които сме свикнали да боравим. Когато темпоралната модулация е равномерна за всяка точка от модулираното пространство, то за всяко тяло, попаднало в обсега на модулиращия лъч, времето почти би престанало да тече.

В този случай лъчът и излъчващият апарат "НЛО" може би се превръщат в машина на времето, пътуваща към бъдещето. С това предположение биха могли да се обяснят редица от най-интересните психологични експерименти, провеждани от извънземните върху хората.
Така например съществуват документирани свидетелства, че в периода 1870-1880 г. в САЩ са изчезнали редица хора буквално пред очите на близките им. Впоследствие те са се появили през различни години от следващия век.

Характерно е, че при изчезването на човек се наблюдава пожълтяване и изсъхване на тревата и растенията в радиус два метра около изчезналия, които не растат повече.

При подобни експерименти извънземните вероятно прехвърлят типични за своето време хора в бъдещето или в миналото през различен интервал от време, за да разберат как тези индивиди биха се справили и адаптирали към новите ситуация и среда. За съжаление подобни експерименти понякога са завършвали трагично.

Такъв е например случаят с 29-годишния Рудолф фенц, живял на "Пето авеню" в Ню Йорк, който изчезнал през юни 1876 г. и се появил на мястото на изчезването 74 години по-късно през 1950 г. в същия вид, в който бил изчезнал. Минута след появяването си, все още замаян от отвличането, фенц бил блъснат от кола на първото кръстовище със светофари, което решил да пресече. Подобен е случаят и с Давид Ланг от щата Тенеси, САЩ, който на 23 септември 1880 г. изчезнал буквално пред очите на жена си и децата, излизайки от двора на къщата си.

Съществуват и фрапиращи случаи, при които се предполага, че извънземните изследователи буквално са се забавлявали с хората, подложени на "времеви" експерименти. Такъв е случаят с руснака Потехин, станал през 1978 г. в град Южно-Сахалинск. Заедно с приятеля си Потехин се подготвял за годишните училищни изпити. Към полунощ една вечер разговорът между двамата се насочил към извънземните цивилизации.

И в един момент Потехин взел, че казал: "Готов съм да повярвам, че свръхцивилизация съществува, ако сега настъпи утрото." В този момент стенният часовник издал звук на скъсваща се пружина. Часът бил 12,30 през нощта, но стрелките на часовника след звука вече показвали 5,30 часа. А след един час, се съмнало. Приятелите се вкаменили от неочакваното явление.

На следващия ден този, който се осмелил да отправи предизвикателство към свръхцивилизацията, получил 15-сантиметрови белези като от изгаряне, които не изчезнали през следващите години.
При разглеждане на възможните времеви тестове на извънземните, не бива да се изпускат и случаите, при които става преместване във времето на цели пътнически самолети и кораби.

Подобен експеримент вероятно е извършен в щата Филаделфия на източното крайбрежие на САЩ през 1943 г. През тази година в една ноемврийска сутрин трима моряци се материализирали за няколко секунди в едно филаделфийско заведение буквално от нищото, при това пред многобройни свидетели. В същия този ден и час, в същия град, на кея пред военните корабостроителници многобройни минувачи са гледали със зяпнали уста празното място, където преди няколко секунди се намирал един влекач. След няколко минути пред насъбралата се тълпа влекачът послушно пак се появил на същото място, откъдето бил изчезнал.

За сметка на това в Норфолк, в щата Вирджиния, на 600 км от Филаделфия, моряците и минувачите по крайбрежния булевард видели един влекач да се появява от нищото. Той останал за няколко минути неподвижен във водата, а след това изчезнал завинаги. Норфолк е град, който се намира в непосредствена близост с района на Бермудския триъгълник.

Местните вестници в града публикували същия ден сензационни материали за невероятните случки. Първите тиражи се разграбили на улицата, но следващите били конфискувани, а скандалните статии били заменени с други, в които съобщенията за станалите събития били изопачени съзнателно. Всички корабни дневници на плавателните съдове, които се намирали по онова време във въпросната зона, в пристанищата на Филаделфия и Норфолк, са били иззети от властите. Те никога не са били предоставяни на желаещите да се запознаят с тях.

Често психологичните тестове на извънземните може би се извършват в по-дълбок план. Така например през 1990 г. в Англия близо до университетския център Кеймбридж се появила в житните ниви фигура, изобразяваща знаменитото множество на Манделброт, открито от него едва 12 години преди това в лаборатория на IBM и представляващо най-сложният и красив обект в историята на математиката.

Последният е свързан с фракталите, даващи връзка между микрокосмоса и макросвета. При това направеното в житните полета множество на Манделброт може да се изгради само от компютър, управляващ модулирани лъчи точка по точка от голяма височина във въздуха. Явно е, че чрез този своеобразен обект тест вероятно се проверяват реакцията на учените и възможността им да реагират гъвкаво на това предизвикателство. Засега обаче последните не бързат да дадат глобален научен отговор както по споменатата фигура, така и по това, какво представлява явлението НЛО.

Източник: occultism.tk