Вече можем да се свързваме с братята ни по разум

Силата на лазера, който са задействали американските физици от университета в щата Тексас в Остин, не може да бъде сравнена с нищо друго. Той е по-ярък от всеки обект на Вселената. По-ярък е от всяка звезда, като даже не говорим вече за нашето Слънце. Мощността на лазера се измерва с чудовищни единици мегаватове.
Това са милион милиарди ватове. Или десет хиляди милиарда лампички, които светят в нашите домове. Наистина "суперфенерчето" няма да свети постоянно, а на кратки избухващи импулси, отправяйки фокусиран лъч, десет пъти по-тънък от
човешки косъм.

С помощта на този необикновено ярък лазер учените ще се опитат да моделират процесите, протичащи във Вселената. Например ако насочим този така мощен лъч към облак от газ, както се предполага, ще се създадат условия, близки до тези, предшестващи възникването на звездите. А още с помощна на "Петават" - така е наречена лазерната машина - учените може би за първи път ще успеят да произведат антивещество.

Затова пък всички миролюбиви земни жители могат да бъдат спокойни, че той не може да се използва като оръжие, защото е с много големи размери и е твърде енергоемко. За земните войни това е непригодно.

ХАЙДЕ ДА НАМИГНЕМ ПРИВЕТЛИВО!

Привържениците на контактите с извънземни, които живеят в отделните райони на Космоса, вече предлагат да се събира подписка за използването на "Петават" като средство за връзка с други светове. След като има вече такъв мощен източник на светлина, то какво ни пречи да им намигаме чрез подаването на светлинни сигнали в Космоса. Тук е мястото да споменем за проведената през 1991 година Трета съветско-американска конференция по програмата за търсене на извънземен разум. Тогава астрономите са обсъждали, но така и не са достигнали до общо съгласие за странните, необясними космически кратки припламвания на светлина или, казано по-просто, за внезапното появяване в ясно небе на източници на светлина, които "работели" не повече от секунда. А ако изведнъж се окаже, че това са също такива като нашите светлини, чрез които някой търси контакт със своите съседи по Вселена?

БИТКАТА В КОСМОСА

Няколко дни преди да стане известен фактът за активирането на "Петават", природата сякаш даде урок на земните умници и им отговори със своя изненада. Невероятно по сила избухване в съзвездието Воловар е регистрирано от телескопа Swift.

Подобни катаклизми се случват, когато големи звезди се свиват, изчерпвайки всичките си вътрешни резерви от топлина. Ядрото се взривява и излъчва в пространството мощен поток от гама-кванти.

Астрономите считат, че тези взривове са най-глобалните събития в днешната ни Вселена. Но тази катастрофа се смята за най-глобалната от всички, които са наблюдавали астрономите.

Нещо се е взривило на разстояние 7,5 милиарда светлинни години от нашата планета. Това, едва ли не, е краят на нашата Вселена, чийто диаметър е примерно 15 милиарда светлинни години.

И нещо повече, събитията, които са се случили толкова невъобразимо далече, са били видени от Земята. Хората са можели да наблюдават това избухване с невъоръжено око в продължение на 30 секунди.

КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО В КРАЯ НА ВСЕЛЕНАТА?

Учените не знаят точно. И само предполагат, че така би трябвало да изглежда колапсът на звездите. Но има и напълно сериозна теория за това, че тези взривове са резултат от галактически войни, които се водят от нашите агресивни братя по разум.

А през 1986 година американският астроном Харис предположил, че гама-взривовете са резултат от движението на звездолети, които използват за гориво антиматерия. И гама-квантите се появяват при анихилацията на антивеществата с "нашите" вещества. Звездолетът, когато получава енергия да се движи, произвежда тези взривове от време на време.

Харис даже се опитал да проследи сериите от гамавзривове, които се намират на една линия, за да определи траекторията на предполагаемия космически кораб. Той успява да определи цели 134 такива маршрута. Обаче научното общество не приело неговата идея, защото определянето на координати, достатъчно отдалечени по разстояние, не е лесна работа.

Помислете за това, което се случва в Космоса. Дали това са просто природни катаклизми или "изригванията" са от двигателите на космическите кораби за далечно плаване. А може би някой там води война – първата галактическа.

КАК АКАДЕМИК САХАРОВ Е ТЪРСИЛ ИЗВЪНЗЕМНИ

През 1971-ва, преди започването на Първата съветско-американска конференция по проблемите за установяване на връзка с извънземни цивилизации, организаторите изпратили на световноизвестни учени анкета, като им предложили да отговорят на куп въпроси, свързани с хипотетичен контакт с друга цивилизация. Такава анкета получил и академик Андрей Сахаров, член на АН на СССР. И в нея той предложил оригинална методика за търсене на братя по разум.

Извън пределите на Слънчевата система да се изведат в Космоса няколко термоядрени бомби и да се взривят последователно през определен период от време. Интервалите между взривовете трябвало да бъдат еднакви, като критерий за изкуственост за нашите далечни извънземни братя. Взривовете ще се виждат от близки до Слънцето звездни системи чрез мощни телескопи. Ако взривим днешните ни бомби близо до най-близката до Слънцето звезда Проксима Центавър, то земните астрономи лесно ще ги забележат.

В ЕСТОНИЯ СА ИЗДИГНАЛИ ПАМЕТНИК НА НЛО

Преди няколко месеца в естонското селце Поозиматасу тържествено бе открит първият в републиката паметник на НЛО. Върху неголям камък е изобразен класически диск на НЛО и за достоверност е издълбан надпис UFO. По думите на автора на проекта, Мати Яксон, той е в чест на странен обект, който паднал в селцето преди 12 години.

В Естония често виждат НЛО. Например тук е първият регистриран случай в Руската империя на наблюдаване на аномалии в небето. През 1716 година екипажите на няколко кораба край Равел (Талин) забелязали в небето черни облаци, които летели срещу вятъра.

Между облаците се запалила огнена колона и накрая те се сблъскали с ужасен грохот, прорязвайки небето с ярки лъчи.

Капитан 2-ри ранг Н. Сенявин е записал в корабния дневник: "Не може да се опише страхът, който изпитахме по това време, как облаците се удариха с голямо ускорение; как много малки облачета следваха големия облак, идващ от север, и имаше такъв огън, подобен на мълния, който заслепи очите ни."

А последният случай, по думите на местния уфолог Игор Волке, е бил на 28 януари 2007 г., когато НЛО е кръжало над селцето Ваянду. Жителите му чули силни звуци и когато излезли навън, видели диск с диаметър 50-100 метра, движещ се към гората. По края му светели малки жълти огънчета. След около 15 секунди "летящата чиния" се скрила от погледите им.

Източник: chudesa.net