Режим на полет на НЛО при свръхзвукови и космични скорости

Траекторията на движение в повечето случаи има форма на силно разтеглена спирала, но са наблюдавани и регистрирани завои под прав ъгъл на НЛО при скорост 16000 км/ч на височина 100 км. При преминаване на звуковата бариера, регистрирани видимо и от радар, НЛО не предизвикват характерната ударна вълна при движение със свръхзвукови скорости. Този феномен се дължи най-вероятно на създадения при такива скорости и енергии вакуумен слой със сложна високочестотно модулирана форма, при която става предварително разместване и разлагане на въздушните молекули. При движение със свръхзвукови и космични скорости НЛО излъчват светлина освен в синия и ултравиолетовия край на електромагнитния спектър, но и рентгенови и гама-лъчи, а също така и в микровълновия диапазон. Полети на НЛО с космични скорости са били зафиксирани от радарни станции няколко пъти. През 1949 г. над района на космодрума "Уайт Сендс" в щата Ню Мексико е фиксиран НЛО, движещ се със скорост 40000 км/ч (12,6 км/сек). През 1952 г. над летището "Терре-Хаут" в щата Индиана е регистрирана от радар скорост 67000 км/ч (18 км/сек).

Американски станции, следящи движението на спътниците на Земята, са определили скоростта на един НЛО, прелетял от изток на запад през цялата територия на САЩ за около шест минути на 72000 км/ч (около 20 км/сек). Най-голямата скорост на неидентифициран летящ обект, извършващ сложни маневри, е регистрирана от НОРАД (Северноамериканската система за противовъздушна отбрана). Тя е определена от радарите на 200000 км/ч (около 66 км/сек).

При някои отвличания на хора на борда на НЛО са наблюдавани именно космични скорости на превозване на отвлечените индивиди между две отдалечени една от друга точки от земната повърхност. Такъв е случаят с 40-годишния Алфредо Моура от бразилския град Порто Велю. Камионът, с който се прибирал вкъщи, внезапно спрял без каквато и да е видима причина на една от улиците на гореспоменатия бразилски град, и то точно до пътен знак, забраняващ спирането на това място. Докато Моура се усети, до него приближила полицейска кола и в резултат на това малко по-късно му се наложило да плати глоба.

Единият от полицаите отбелязал в картона датата и часа на глобяването - 20 часа и 28 минути. След като служителите на реда си заминали, ядосаният Моура отворил вратата на камиона си и в този момент забелязал в небето червено сияние. То бързо се приближило и до автомобила кацнал кръгъл сребрист предмет. Алфредо стоял и наблюдавал като омагьосан как от дисковидния обект излезли десетина малки човечета с изпъкнали очи и зелени комбинезони.

Те го обкръжили и, без да издадат нито звук, му предложили да влезе в кораба им. По телепатичен път Алфредо всичко разбрал и, послушен както никога, без никакъв страх изпълнил желанието им. След като влязъл в кораба, по заповед на извънземните бразилецът легнал на метална маса и към тялото му били прикачени и включени някакви апарати.

Лицата на малките хуманоиди, наобиколили Моура, били мили и весели. На Алфредо му се сторило, че са изминали само няколко секунди, и корабът кацнал и отворил входния люк. Бразилецът излязъл навън и се озовал в непозната местност. Зад него дисковидният апарат се издигнал нагоре в небето.
В този момент Алфредо бил арестуван от шведски полицаи; на които им се сторил прекалено подозрителен стърчащият нас- ' ред пътя човек, който изглеждал като паднал от небето.

Когато в полицейския участък Моура разправил своята история, полицаите решили, че си имат работа с луд. Тогава бразилецът си спомнил, че само преди няколко минути бил глобен от полицията в родния си град. Шведските полицаи веднага изпратили до Порто Велю факс и малко по-късно получили потвърждение от бразилската полиция. Като се имала предвид часовата разлика, всичко съвпадало. Според шведския инспектор действително само за 12 минути бразилецът бил прелетял разстоянието от Порто Велю до Стокхолм. На шведите не им оставало нищо друго, освен да върнат с първия самолет пътешественика в родината му.

След завръщането си Алфредо бил подложен на щателен медицински преглед, тъй като по тялото му се наблюдавали следи от електроди и тайнствени знаци, приличащи на татуировки. При прегледа се установило, че заради причиненото безпокойство извънземните били излекували човека от хронична язва на стомаха по време на краткият полет. Разстоянието между Бразилия и Швеция от близо 6000 км било преодоляно от извънземния кораб за 12 минути, което предопределя неговата скорост на близо 8,4 км/сек.

С подобна скорост се движат изстрелваните от човека ракети в близкото космично пространство. Описаният случай напълно потвърждава засечената неведнъж от радарите скорост на НЛО в околоземното пространство.

Източник: occultism.tk