Режим на полет на НЛО при дозвукови скорости

Траекторията на движение в повечето от наблюдаваните случаи е вълнообразно - синусоидално, като при това НЛО могат да извършват най-разнообразни маневри. С увеличаване на ускорението и скоростта на НЛО се усилва и изменя цветовото излъчване около корпуса им от червения към синия край на електромагнитния спектър. Тоест при малки скорости НЛО светят обикновено в червен цвят, при средни в жълт, оранжев или зелен цвят, а при големи в син, виолетов или бял цвят.

Цветовото излъчване е пряко свързано с увеличаване на мощността и енергията на двигателното устройство на НЛО, респективно с йонизационните потенциали във въздуха около корпуса на обектите. Тези потенциали достигат до няколко десетки милиона волта. Логично е при увеличаване на мощността на двигателя скоростта на НЛО да се увеличава, но не са редки и случаите, когато двигателното устройство на обектите работи с голяма мощност, а скоростта на последните е малка. В тези случаи сякаш имаме движение на празен ход. Тогава НЛО може да свети в оранжево или виолетово, а да се движи съвсем бавно.

При определен праг на йонизационната енергия около корпуса на НЛО вероятно се образува тънък вакуумен слой със сложна геометрия. Той може да се появи вследствие разлагането на молекулите на йонизирания въздух под действието на мощните електрични полета и последващото отблъскване от корпуса под влияние на електростатичните сили. След образуването на вакуумния слой, звуковите вълни, излъчвани от НЛО, престават да преминават през него и последните започват да се движат напълно безшумно. При излитане с увеличаване на скоростта, респективно на мощността, нискочестотните електромагнитни полета, предизвикващи бръмчене в метала, може би започват да се преобразуват постепенно във високочестотни. Поради това звукът, наблюдаван около НЛО, преминава от бръмчене към свирене и пищене. Пищящите звуци се издават вероятно от устройствата за повишаване на напрежението. Постепенно високочестотният звук, излъчван от НЛО, преминава в ултразвук, който е недоловим от човешкото ухо. Около НЛО остава да се чува само тихо мъркане или бръмчене, предизвикано от хармонични вълни в металния корпус. При достигане на праговата енергия, необходима за образуването на вакуумен слой, и тези звуци изчезват.

Йонизационната енергия, необходима за създаването на вакуум около корпуса, силно зависи от надморската височина на полета, разредеността на въздушните молекули, атмосферното налягане и йонизацията на въздуха. Поради това скоростта, при която НЛО стават безшумни поради образуването на вакуумен слой около корпуса, е различна. Обикновено тя се движи в границите от 500 до 1000 км/ч.

Източник: occultism.tk