Режим на полет на НЛО при кацане и излитане

Траекторията на движение в над 50% от наблюдаваните случаи е спираловидна. В останалите НЛО се движат праволинейно, въртейки се около оста си. Скоростта непосредствено преди кацане и след излитане е малка - до 5 м/сек. Корпусът на НЛО при такава скорост е добре видим. По него могат да се наблюдават дори отделни детайли от близко разстояние. Около метална обшивка в повечето от случаите се вижда слабо цветно сияние, като по периферията на обектите се забелязват трепкащи или пулсиращи светлини, въртящи се с определена честота. В близост до корпуса на НЛО се чуват звуци с ниска честота, подобни на бръмченето на трансформатор. В повече от половината от случаите се забелязва мирис на изгорял електропровод или разтопено желязо.

Наблюдаваните светлини, звуци и миризми вероятно са пряко свързани с работата на хроналния гравитационно-електромагнитен двигател на НЛО. При кацане или излитане вероятно той работи с относително малка мощност, при която създаваните в непосредствена близост до НЛО електрични полета са със сравнително нисък потенциал до няколко десетки хиляди волта.

Все пак този потенциал е достатъчен, за да предизвика слаба йонизация на въздуха, която е причина за слабото светене около корпуса. Веригите, които може би преобразуват нискочестотното електромагнитно поле на двигателното устройство, вероятно предизвикват бръмченето, подобно на трансформатор, което се чува. Що се отнася до мириса на изгорял електропровод, то той може би се дължи на отделената при полет огромна енергия в металния корпус на НЛО.

Източник: occultism.tk