Въздействие на НЛО върху хора, животни и растения

Погледнато от гледната точка на която и да било високоразвита цивилизация, посещаваща Земята, разбираем е интересът, който би се породил към съществуващите форми на живот по планетата ни. В такъв аспект изучаването на тези форми на живот би било напълно закономерно явление, свързано с определен вид въздействия върху тях. От своя страна разглеждането на тези въздействия би дало някаква информация на свой ред на човека за нивото и възможностите на извънземните изследователи. В такъв план могат да се набележат няколко типа въздействия. Един интересен вид въздействие на НЛО е физиологичният върху хора и животни. Съществуват много случаи, когато при приближаване на НЛО за кацане животните стават неспокойни, изпитват панически страх и се стремят да избягат по всякакъв начин по-далеч. Вероятно тези реакции се дължат на ултразвуковите полета, излъчвани от НЛО, и високите електрични потенциали, създавани около тях. Доказано е, че при включване на ултразвук с определена честота, редица животни, като кучетата и вълците, побягват панически, а преживните животни, като кравите и биковете, избягват да пасат под далекопроводите за високо напрежение. Що се отнася до човека, отбелязаните въздействия на НЛО са значително повече.

При приближаване на НЛО при редица срещи от така наречения III вид е настъпвала частична или пълна парализа на двигателните функции. Последната вероятно се дължи на силните електрични потенциали около НЛО. Доказано е, че потенциал от няколко киловолта, приложен върху определени мускули от човека, блокира действието им от няколко минути до няколко часа. (Известно е, че мускулните клетки се съкращават под действието на електрически потенциали). Що се отнася до чувството на страх, вероятно то се дължи на инфразвукови вълни с честота няколко херца, излъчвани също от НЛО.

Освен споменатото въздействие в някои от случаите е регистрирано топлинно (микровълново) индуктивно изгаряне на кожата на човека, при което настъпва и окапване на косата. Според някои публикации максимумът на излъчване на НЛО е именно в микровълновия диапазон от 2 до 3 ГХц. Съществуват и случаи на радиационно облъчване от НЛО, при което се развиват симптомите на лъчева болест. В около 20% от случаите на срещи с НЛО е регистрирано гама-излъчване.

Според публикувани данни при изследване на местата на кацане на НЛО е установено, че тревата пожълтява и нищо не расте там около десетина години. Има единични случаи на кацания, при които тревата остава зелена, но престава да расте повече, сякаш времето е спряло за нея. През зимата, когато падне сняг в кръга на кацане, той бързо се топи. Ако се разкопае по-дълбоко почвата, се вижда, че корените на растенията са овъглени вследствие на индукционно нагряване. В зоната на кацане на НЛО съществуват и петна, в които на дълбочина до 20 см липсват каквито и да било микроорганизми, при условие, че извън петната в 1 см'3 почва се намират средно до 10000. Почвата от местата на кацане също се държи необичайно. Поставена във вода, изплува на повърхността, а не потъва на дъното. При това аномалната концентрация на мангана в нея превишава нормата от 14 до 17 пъти. По вдлъбнатините, оставени на земята от опорите на НЛО, като правило се забелязват следи от зелена течност. На тези места не растат повече никакви растения. Възможно е зелената течност да предпазва НЛО от земните бактерии. В някои от случаите там, където е влязла сондата от кацналия летящ диск, е открит бял скреж, подобен на пудра захар, който се стопява много бързо. Всички изследователи, които са се докоснали до този мистериозен скреж, почти веднага са се разболявали от грип. Хората, оказали се в кръга на кацане на НЛО, също чувстват силно неразположение, а кучетата, попаднали в района на кръговете, започват силно да лаят, да се дърпат и да повръщат.

Любопитно е да се отбележи, че до момента подобни следи на кацания на НЛО са открити в над 50 страни по света, като по своя характер и вид те си приличат удивително много. При това първото свидетелство от кацане на НЛО е регистрирано в Англия още през 1678 г., но напоследък броят на кръговете по житните ниви е нараснал неимоверно много. Само в Южна Англия техният брой е около неколкостотин.

Източник: occultism.tk